copyrights MKBREKKE 1979 - 2019

VANNKRAFTVERK OG NØKK

med Lars Brekke

all foto- og videodokumentasjon ved Lars Brekke.  

Eksperiment SUS

Saksumdalen, August 2017