top of page

THE NEXT GREAT ACCELERATION

Margrethe Kolstad Brekke

Flag-No-Flags, Reggio Emilia, 5. november- 22.november 2021.

 

 

``Den Store Aksellerasjonen`` er benevnelsen klimaforsker Will Steffens har gitt tiden etter andre verdenskrig, hvor menneskelig vekst synkronisert med vekstens utilsiktede konsekvenser pr i dag genererer en uforløst situasjon av apokalyptisk format.
Om en ``Bærekraftig Omstilling`` av global dimensjon for alvor skal igangsettes-- må en se for seg en akselerert prosess hvor strukturelle løsningsforslag blir implementert innen alle felter av menneskenes infrastrukturer og hverdagsliv. The Next Great Acceleration Patternblock er en abstrakt mønstringsblokk, som bygger på de beste relevante data som i dag foreligger. Disse finnes på nettstedet www.drawdown.org, hvor en global sammenslutning av forskere etter beste evne har sammenfattet en eklektisk oversikt over håndteringsforslag for samtidens utfordringer. Disse spenner fra vindkraft og vegetarmat via f eks atomkraft, men viser også til mer overraskende felt som familieplanlegging og utdanning av jenter.
I ``the Next Great Acceleration Pattern Block`` er gigaton CO2-reduksjon fra de forskjellige løsningsforslagene regnet om til areal i konsentriske sirkler, og organisert i en palett hentet fra FN s 17 Bærekraftsmål.
Kaoset bærekraftsmålene innnebærer viser kompleksiteten i moderne menneskeliv, og idealer som her foreligger kan fungere som en samtidig variant av Sir Thomas More`s 500 år gamle ``Utopia``, og paletten da et Utopisk Alfabet.

I utstillingen som utvikles for kirkebygget som huser Flag-No-Flag`s kunstsenter i Reggio Emilia blir en Hang glider med ``the great acceleration Pattern Block`` (utviklet i samarbeid med hang glider fabrikken Icaro2000) utstilt i selskap med silkeapplikasjoner som ble utviklet gjennom en rekke opphold i Euro Arktisk Russland, hvor Soviet-Russlands postindustrielle ruiner fungerte som et konstant bakteppe.

Utstillingskonteksten -en kirke- blir en ladet ramme for tematikken. Manuel Portioli vektlegger i sitt kuratoriske statement hvordan FN`s Bærekraftsmål i denne sammenhengen vil bli kontekstualisert av de fire kardinaldydene- visdom, rettferd, måtehold og mot (https://no.wikipedia.org/wiki/Kardinaldyd)

bottom of page