copyrights MKBREKKE 1979 - 2019

 

MOTIVER FRA HØYDEVINDKRAFTENS HISTORIE 

silkeapplikasjon

ELEMENTENE, Oppland Kunstsenter 2019

Produsert med støtte fra NBK Vederlagsfondet

1/2